Loại hai chiều làm lạnh & sưởi Dòng LU, môi chất R-22