Loại hai chiều làm lạnh & sưởi Inverter. Môi chất R-410A