Loại một chiều lạnh và hai chiều lạnh/sưởi Inverter. Môi chất R-410A