THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH- KỸ SƯ -KỸ THUẬT M&E,PCCC